zorgverzekering vergelijken 2018

Zorgt een marketingverbod voor zorgverzekeraars voor lagere zorgkosten?

De kosten van de zorg gaan elk jaar omhoog. We merken dat als de premie van de zorgverzekering en het eigen risico verhoogd worden. Dat is vervelend, zeker voor de mensen die al niet zo veel te besteden hebben. De vraag is: waarom worden de kosten steeds hoger en kunnen we dit tegengaan door alle marketingactiviteiten door zorgverzekeraars te verbieden?

Hoge kosten


Aan de ene kant is het onvermijdelijk dat de kosten voor de zorg omhoog gaan, als bijvoorbeeld medicijnen duurder worden of salarissen van medisch personeel omhoog gaan. Dat is een normaal mechanisme en deze stijging wordt voor de meeste verzekerden gecompenseerd door jaarlijkse salarisverhogingen. Het probleem ontstaat als de kosten disproportioneel omhoog gaan of dusdanig stijgen dat, mensen met lage inkomens de premie niet meer kunnen opbrengen. Dit kan ertoe leiden dat mensen de zorg gaan mijden terwijl zij dit wel nodig hebben of zij krijgen juist hoge schulden doordat zij wel gebruik maken van de zorg maar hier eigenlijk het geld niet voor hebben.Dure reclame


Het zorgsysteem in Nederland kent een vrije marktwerking. Iedereen moet verplicht een basiszorgverzekering afsluiten, maar je mag wel zelf kiezen bij welke verzekeraar je dit doet. Zorgverzekering vergelijken 2018 kan een helpende hand bieden bij het besparen op de zorgpremie. In een ideale wereld zorgt de marktwerking voor de beste zorg tegen de laagste prijs omdat verzekeraars met deze belofte klanten moeten binnenhalen. De werkelijkheid is echter dat verzekeraars de strijd met elkaar aangaan om de grootste naamsbekendheid. Hier worden grote marketingbudgetten voor uitgetrokken. De kosten voor de dure reclames worden vervolgens doorberekend in de premies waardoor de verzekerde aan het kortste eind trekt.Marketingactiviteiten verplicht afschaffen


Om te voorkomen dat de zorg onnodig duur wordt en de verzekerden opdraaien voor de hoge kosten, kan er een reclameverbod voor zorgverzekeraars worden ingesteld. Door de commerciële aard van de verzekeraars zullen zij niet vrijwillig stoppen, dit zal wettelijk moeten worden vastgelegd. Het verplicht afschaffen van de marketingactiviteiten van zorgverzekeraars heeft echter niet alleen maar voordelen.


Voordelen van het afschaffen van alle marketingactiviteiten


Zorg is een primaire levensbehoefte. Je moet verplicht een basisverzekering afsluiten, maar dit komt voort uit het feit dat je recht hebt op zorg. Deze zorg moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn en daarmee ook betaalbaar. Goedkope en goede zorg moet het voornaamste doel zijn van zorgverzekeraars, niet het maken van maximale winst of het binnenhalen van zo veel mogelijk klanten. Door een verbod op reclame houden zorgverzekeraars geld over wat zij kunnen gebruiken om de premies en het eigen risico te verlagen. Daarnaast moet de keus voor een zorgverzekeraar worden bepaald door de zorg die de verzekeraar aanbiedt, niet door de naamsbekendheid die de verzekeraar heeft geworven met reclame maken. Wanneer verzekerden niet meer worden blootgesteld aan de marketinguitingen van de verzekeraar kunnen zij een weloverwogen keuze maken over de inhoud van de verzekering.Nadelen van het afschaffen van alle marketingactiviteiten


Op het eerste gezicht lijken er geen nadelen te zijn verbonden aan een verbod op reclame-uitingen door zorgverzekeraars iedereen is immers vrij om alle benodigde informatie in te winnen. In de praktijk werkt dat helaas anders. Niet iedereen heeft zin, tijd of middelen om alle alternatieven naast elkaar te plaatsen en daaruit de beste of de goedkoopste zorgverzekering te kiezen. Een aantal grote zorgverzekeraars die al bij iedereen bekend zijn zouden hiervan profiteren ten koste van nieuwe zorgverzekeraars. De kleine, relatief onbekende spelers hebben geen mogelijkheid meer om bekendheid te verwerven waardoor het merendeel van de verzekerden bij de grote verzekeraars terecht komt. Ongeacht of zij hier de best passende zorg krijgen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de grotere zorgverzekeraars zich minder richten op het leveren van optimale service of het investeren in vernieuwing en onderzoek, omdat ze toch al winstgevend zijn.

Conclusie


Een algeheel verbod op de marketinguitingen van zorgverzekeraars heeft zowel voor- als nadelen. Hoewel het kan leiden tot dalende zorgkosten, kan het ook leiden tot minder goed geïnformeerde verzekerden. Uiteindelijk willen we bereiken dat iedereen de best passende verzekering heeft tegen een concurrerende prijs. Een verbod op marketinguitingen van zorgverzekeraars kan niet beide behoeften waarmaken. Er moet dus gezocht worden naar andere manieren om de prijzen van de zorgverzekeringen in de toekomst te verlagen.