Wat is de functie van een mantelzorger?

Wanneer je mantelzorger bent, zorg je voor een vriend of vriendin of familielid die langdurig ziek is, hulpbehoevend is of last heeft van een beperking. Mantelzorg omvat alle hulp die geboden wordt aan een hulpbehoevende door iemand uit de directe sociale omgeving van deze persoon, wat in allerlei vormen kan voorkomen. Wat houdt dit principe eigenlijk in en welke taken verricht een mantelzorger over het algemeen?

Wat is een mantelzorger?

Als mantelzorger biedt je dus hulp aan iemand uit jouw directe omgeving indien hij of zij hulpbehoevend is. Zo kan zorg verleend worden aan een kind, ouder, opa of oma, broer of zus of goede vriend of vriendin. Het is onbetaalde hulp en kan alleen vrijwillig plaatsvinden. Overigens wordt de term alleen gebruikt indien mensen een gezondheidsbeperking hebben. Oppassen op gezonde kleinkinderen is bijvoorbeeld niet een vorm van mantelzorg.

Toch verschilt mantelzorg wel degelijk van vrijwilligerszorg, aangezien het op je pad komt en je er onverwachts mee te maken kunt krijgen. Veel mensen worden op een gegeven moment hulpbehoevend, waarbij ze als eerste terugvallen op hun directe naasten. Daarentegen kiezen vrijwilligers ervoor om zorg te bieden, meestal zonder dat een emotionele band de aanleiding is van de zorgverlening.

Welke taken verricht een mantelzorger?

Welke zorg verleend wordt aan een naaste die hulpbehoevend is, kan uiteraard per geval erg verschillen. De een zal intensievere zorg nodig hebben dan de ander, afhankelijk van de gezondheidsbeperking waarvan sprake is. Toch bestaat mantelzorg vaak uit de volgende taken en werkzaamheden:

  • Begeleiding bieden bij de dagelijkse klusjes en het huishouden, zoals boodschappen doen, schoonmaken en eten koken.
  • Toezicht houden op en gezelschap bieden, zodat de verzorgde zich niet alleen voelt, met alle mentale gevolgen van dien, en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
  • Hulp bieden bij de administratie en andere persoonlijke zaken.
  • Persoonlijke verzorging geven aan een hulpbehoevende, zoals helpen met aan- en uitkleden en douchen.

Zoek jij als mantelverzorger nog naar de ideale woning voor jouw dierbare? Dan is de mantelzorgwoning van Thuis aan Huis in Breda misschien wel geschikt. Of bekijk de mogelijkheden bij Dit is Plek.