Verschil IVR- en EVR-registratie

Financiële instellingen zoals banken willen de absolute zekerheid hebben dat al hun klanten betrouwbaar zijn. Om deze reden houden zij verschillende registers bij om fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen. Hierbij maken zij onderscheid tussen een IVR-registratie en een EVR-registratie. Wanneer u in één van deze registers terechtkomt dan kan dit een negatieve uitkomst brengen. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen een IVR- en een EVR-registratie, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe u ervan af komt. 

Wat is een IVR-registratie?

Een IVR-registratie staat voor Intern Verwijzingsregister. Zoals de naam al aangeeft is dit register alleen toegankelijk voor de financiële instelling zelf. Hierbij kunnen dus enkel medewerkers van uw bank toegang krijgen tot dit register. U kunt in het IVR terechtkomen wanneer u betrokken was bij een incident bij die bank. Onder incidenten wordt verstaan: gedragingen van (rechts)personen die nadelig zijn voor de bank, medewerkers of haar klanten. In een IVR-registratie staan alleen de volgende gegevens vermeld:

  • Persoon: naam en geboortedatum
  • Rechtspersoon: KvK-nummer, eventueel bedrijfsnaam en postcode

Bij een IVR-registratie staat dus niet vermeld om wat voor soort incident het gaat of wat zich heeft afgespeeld. Alleen afdeling Veiligheid heeft hier kennis van. Het kan zo zijn dat uw bank u nog maar toegang geeft tot een beperkte dienstverlening. 

Wat houdt een EVR-registratie in?

Mocht het incident gaan om een ernstig geval zoals identiteitsfraude, witwassen van geld of valsheid in geschrifte dan komt er een EVR-registratie aan te pas bij Stichting CIS. Het Extern Verwijzingsregister (EVR) is toegankelijk voor andere financiële instellingen. Afhankelijk van het type incident kan een bank u weigeren als klant of u kunt enkel nog gebruik maken van een beperkt aantal voorzieningen van de bank. Kortom, een EVR-registratie kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Maar ook andere banken zullen u hoogstwaarschijnlijk weigeren nadat u geregistreerd bent. 

Onterechte EVR-registratie verwijderen

Bij Stichting CIS kunnen diverse registraties terechtkomen. Een EVR-registratie is hier eentje van. Wanneer u onterecht een EVR- en dus CIS-registratie heeft dan is het noodzakelijk om hier verandering in te brengen. Zoals u nu weet zijn de gevolgen groot. U kunt een CIS-registratie laten verwijderen. Het is belangrijk dat u aan uw verzekeraar laat weten dat de registratie onterecht is. U kunt zelf verzoeken deze registratie te laten verwijderen, maar wij raden het aan om professionele hulp in te schakelen zoals een advocaat verzekeringsrecht. Zij zijn gespecialiseerd in verwijderen van EVR- of CIS-registraties en zij kunnen namens u dit geschil aanvechten. Dit brengt u meer rust en zekerheid en vergroot tevens de kans op slagen.