De impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid

Sinds jaar en dag wordt er gesteld dat luchtverontreiniging of luchtvervuiling een “stille doder” is. Verspreid over de wereld zijn er dan ook jaarlijks heel wat mensen die komen te overlijden aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Gelukkig worden er steeds meer inspanningen gedaan om de luchtkwaliteit, zeker in grote steden, aanzienlijk te verbeteren. Toch lijkt het er naar uit te zien dat nog lang niet alle landen mee gaan in dit verhaal. Zo zijn er nog steeds enkele grote landen die weigeren om de bepalingen die zijn vastgelegd in het zogenaamde Kyoto-akkoord te ondertekenen en te volgen. Dit gezegd hebbende is het overduidelijk dat de luchtverontreiniging een zeer aanzienlijke impact kan hebben op onze gezondheid.

               De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

Volgens de meest recente onderzoeken komen elk jaar zo’n slordige 400.000 mensen te overlijden in de EU aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dit is echter niet alles. Daarnaast hebben diverse onderzoeken eveneens aangetoond dat niet alleen volwassenen of ouderlingen vatbaar zijn voor de gevolgen van luchtverontreiniging. Sterker nog, in het bijzonder kinderen zouden er bijzonder vatbaar voor zijn. Een andere studie welke werd uitgevoerd door de Europese Commissie heeft dan weer duidelijk gemaakt dat er elk jaar in België zo’n slordige 13.000 overlijdens zijn welke het gevolg zijn van een slechte(re) luchtkwaliteit. In het bijzonder de blootstelling aan fijn stof zou daar een belangrijke factor in spelen.

               Kan luchtverontreiniging kanker veroorzaken?

Misschien wel de vaakst gestelde vraag van de voorbije jaren heeft betrekking tot het feit of luchtvervuiling kanker in de hand kan werken of niet. Het antwoord op deze vraag is helaas “ja”. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat dit sterk afhankelijk is van het type stof welke in de lucht is terug te vinden. Bovendien is het ook van belang om te begrijpen dat er sprake is van een dosis-effect relatie. Wat betekent dit precies? Zeer eenvoudig. Een kleine hoeveelheid luchtverontreiniging zal een kleine extra risico op kanker met zich meebrengen. Is er sprake van een grotere hoeveelheid luchtverontreiniging? In dat geval zal het risico op kanker ook aanzienlijk hoger uitvallen.

               Wat is een slechte situatie om in te leven?

Bovenstaande is natuurlijk behoorlijk oppervlakkig. Toch hoeven we niet ver te zoeken om een duidelijk voorbeeld te vinden. Neem nu bijvoorbeeld het verschil tussen iemand die in de stad woont en iemand die op het platteland vertoeft. In een stad waar dagelijks een dikke smog hangt is het namelijk zo dat er een veel groter risico bestaat voor de gezondheid van de mens dan op andere plaatsen het geval is. Wil je graag zeker willen zijn van een optimale luchtkwaliteit? In dat geval is het vaak noodzakelijk om te gaan wonen in een dorp weg van het grote verkeer. Niet alleen fijn stof in de lucht, maar ook dieseluitlaatgassen zijn immers kankerverwekkend.

               Hoe schadelijk zijn verschillende stoffen voor onze gezondheid?

Bovenstaande zegt het eigenlijk al een beetje, het is niet alleen fijn stof welke een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van de mens. Om te kunnen achterhalen hoe schadelijk luchtverontreiniging in de praktijk kan zijn is het belangrijk om concrete metingen uit te voeren. Deze metingen controleren niet alleen het soort luchtvervuiling, daarnaast kan er aan de hand van de resultaten ook worden bepaald op welke manier de luchtvervuiling in kwestie nu precies het efficiëntst kan worden aangepakt. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, wanneer we echt luchtvervuiling op een efficiënte manier willen aanpakken is het van cruciaal belang om in eerste instantie grondige metingen uit te gaan voeren.